Homage a Jiří Strejc

Společenské akce

Společnost přátel Jiřího Strejce
Vás zve na vzpomínkový koncert
HOMAGE a JIŘÍ STREJC
(1932 – 2010)
katedrální varhaník, skladatel, pedagog
účinkují
Václav Uhlíř – varhany
Jakub Hrubý – baryton
Kostel Nejsvětější Trojice
Hospitál Kuks