Česká mše vánoční v kostele Nejsvětější Trojice hospitálu Kuks

Koncert

Vánoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice.

Tradiční předvánoční koncert, zazní koledy a program vyvrcholí tou nejznámější vánoční od Jakuba Jana Ryby: Missa pastoralis bohemica neboli Česká mše vánoční.

Občerstvení zajištěno před i po koncertě.

ORGANIZUJE: Hospitál Kuks, Obec Kuks, Jan Čepička a Stanislav Rudolfský