Kulturně-vzdělávací akce

Přehled nejzajímavějších sympozií, workshopů, přednášek...

UDÁLOSTI KONANÉ V NAŠEM VZDĚLÁVACÍM CENTRU

2020

Únor

ZO ČSOP JARO Jaroměř - Mezinárodní motýlí seminář  (www.jarojaromer.cz)

2019

Leden

Dům sv. Josefa – Výjezdní zasedání

Únor

Havlová Hana – Seminář emoční inteligence

Vopálková Jaroslava – Seminář arteterapie

Komárko vá Marie – Seminář oční jógy

Březen

Komárková Marie – Seminář oční jógy

Váňová Marcela – Ukulele institut

Krejčířová Vendula – Seminář jógy

Havlová Hana – Seminář emoční inteligence

Řád sv. Huberta – Výroční seminář

Pavelková Lucie – Seminář jógy

Duben

Pospíšilová Barbara – Mentorský kurz

Havlová Hana – Seminář emoční inteligence

Peterová Andrea – Seminář pohybových aktivit

Vohlídková Irena – Scrapbookový výtvarný kurz

ZUŠ F. A. Šporka Jaromeř – Výtvarná dílna

Řád milosrdných bratří – Beseda o řádu

Květen

Andrea Peterová – Pohybové aktivity

ZUŠ F. A. Šporka Jaromeř – Výtvarná dílna

Mezinarodní asociace terapie Su Jok

MAITREYA – Jóga a meditace

Národní institut rozvoje – Seminář

Siduri, vinařstvá Roseta – Seminář

Margareta ŠleminováSeminář pro lékaře, lékárníky a homeopaty

Vendula Krejčířová  – Jógový pobyt

Komárková Marie – Seminář oční jógy

T.E.O. Consulting s.r.o.16. ročník setkání revmatologů

Červen

Národní institut rozvoje – Seminář

Pavelková Lucie – Seminář jógy

Alena Novotná – Seminář jógy

Siduri, vinařství Kadrnka – Seminář

Střední uměleckoprůmyslová škola Praha – Plenér

Institut vzdělávání v arteterapiiSeminář

Gymnázium Kralupy nad Vltavou – Kulturní seminář

Slavnosti koní – Přednášky a workshopy

Červenec

Hana Havlová – Letní rodinné kempy

Marta Töpferová – Hudební dílna

Akademie tradiční čínské medicíny  – Seminář

Pavelková Lucie – Seminář jógy

Srpen

Pavelková Lucie – Seminář jógy

Česká konference – Seminář

Theatrum Kuks – Workshopy

Člověk v tísni – Letní škola pro učitele

Výtvarné studio Dolní Újezd – Výtvarný plenér

2018

Leden

Pechlátová Jana – Fotografický seminář

Komárková Marie – Terapeutický seminář Su Jok

 

Únor

Pechlátová Jana – Fotografický seminář

Pechlátová Jana – Fotografický seminář

 

Březen

Komárková Marie – Terapeutický seminář Su Jok

Havlová Hana – Seminář enneagram a čínská medicína

Oblastní charita Červený Kostelec – Seminář chytré služby

Řád sv. Huberta – Seminář tradice a současnost myslivosti

 

Duben

JOB – spolek pro inovace – Seminář otevíráme dveře mentorům

Komárková Marie – Seminář oční jóga

Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – školení hospitality

Návraty 2017, z. s. – Seminář víkend na nezisková témata

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací – výtvarný plenér

Pechlátová Jana – Fotografický seminář

Havlová Hana  – Kurz práce s dechem a hlasem

NPÚ – 12. setkání ORFIAN 2018

České farmaceutické muzeum – Odborný seminář farmaceutická muzeologie

Řád sv. Huberta – Seminář zkoušky z myslivosti

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – Výtvarný kurz

Vohlídková Irena – Scrapbookový výtvarný kurz

 

Květen

UK, Filozofická fakulta, Ústav dějiny umění – Seminář barokního umění

Splendid Production, s. r. o. – Seminář péče o sebe sama

České farmaceutické muzeum – Otevírání Českého farmaceutického muzea 2018

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – soustředění smyčcového orchestru + koncert

Unie jógy, z. s. – Valná hromada Unie jógy ČR + metodika cvičení

NPÚ – Seminář  stavebně historický průzkum

 

Červen

Revitalizace Kuks, o. p. s. – příprava a organizace barokní slavnosti Baroko na oko

Česká televize – výjezdní zasedání ČT

AMU v Praze – výjezdní zasedání katedry FAMU International

Institut pro vzdělávání v arteterapii – vzdělávací seminář lektorů – výtvarný plenér

Komárková Marie – Seminář oční jógy

Město Říčany – výjezdní porada vedoucích pracovníků

Oblastní charita Červený Kostelec – výjezdní setkání vedení

Oblastní charita Hradec Králové – výjezdní porada týmu DCNC

Siduri, z. s. – Degustace vín

T. E. O. Consulting, s. r. o.  –  15. ročník setkání východočeských revmatologů

VOŠUP A SUPŠ Praha – malířský plenér

ZŠ a MŠ Kladno – výtvarný plenér

 

Červenec

Akademie tradiční čínské medicíny, s. r. o. – Seminář tradiční čínské medicíny

Havlová Hana – Letní rodinné kempy

Oblastní charita Červený Kostelec – Finanční hodnocení organizace

Revitalizace Kuks, o. p. s. – Filozofický ústav Akademie věd ČR – Letní škola klasických studií

Siduri, z. s. – Ochutnávka slovenských vín

 

Srpen

Theatrum Kuks, z. s. – divadelní, landartová a hudební dílna

Töpferová Marta – "La dílna" Kuks letní dílna latinskoamerických písní a rytmů

Komárková Marie – Seminář oční jógy

UMPRUM v Praze – workshop řešitelského týmu projektu NAKI

Unie Jógy, z. s. – Seminář jógy

 

Září

Pechlátová Jana – Fotografický seminář

Novotná Alena – Seminář jógy

Revitalizace Kuks, o. p. s. – výjezdní jednání pracovní skupiny k marketingové strategii

UPCE, Fakulta restaurování – výtvarný plenér

Havlová Hana – Eneagram a čínská medicína

JOB – spolek pro inovace – Mentorský kurz

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM – Konference 15. let společně – hodnocení 15 let spolupráce Libereckého, Pardubického a Královehradeckého kraje s Dolnoslezským vojvodstvím

Národní institut rozvoje, z. s. – Víkendové koučování na Kuksu – vedení týmů a skupin

Siduri, z. s. – Degustace vín

UTB ve Zlíně – Fakulta multimediálních komunikací – malířský plenér

Výtvarné studio Dolní Újezd – soukromá ZUŠ, o. p. s. – výtvarný plenér

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – malířský plenér

 

Říjen

ZČU v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara – výtvarný plenér ateliéru keramiky

AMU v Praze – Seminář katedry FAMU International

Klub Jóga Trutnov, z. s. – Seminář jógy

Komora certifikovaných účetních, z. s. – školení – účetní a daňové aktuality pro neziskové organizace

Oblastní charita Hradec Králové – výjezdní porada týmu SR

Pechlátová Jana – Fotografický seminář

Řád sv. Huberta – příprava a školení na 25. Svatohubertskou slavnost

NPÚ, ÚOP v Josefově – Seminář preventivní péče a historické knihovní fondy

Řád sv. Huberta – hospodářské zkoušky

 

Listopad

Návraty 2017, z. s. – Víkend na nezisková témata

Pechlátová Jana – Fotografický seminář

Siduri, z. s. – Vliv Francie na vinařství Maroka

Pechlátová Jana – Fotografický seminář

Vohlídková Irena – Scrapbookový výtvarný kurz

Pechlátová Jana – Fotografický seminář

 

Prosinec

Chorea Historica, z. s. – víkendové soustředění tanečního souboru

Pechlátová Jana – Fotografický seminář

2017

Leden

Pechlátová Jana – Fotografický seminář

 

Únor

ŽEN-SEN, z. s. – Emoční seminář

 

Březen

Pechlátová Jana – Fotografický seminář

 

Duben

České farmaceutické muzeum – Seminář perspektivy spolupráce polské a české historie farmacie

České farmaceutické muzeum – LXIII. sympozium farmacie a Otevírání muzea 2017

Siduri, z. s. – Srovnávací degustace českých vín

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii – Mezinárodní seminář pro katatymně imaginativní psychoterapii

Havlová Hana – Seminář emoční inteligence – enneagram

 

Květen

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – výtvarná dílna na Kuksu

Duhový domov, z. s. – keramický workshop

Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Vítání ptačího zpěvu

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – hudební zkoušky a koncert v refektáři

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – hudební dílna – smyčcové soubory

NPÚ – Setkání GIS editorů

Kohútová Linda – Kulturně sportovní seminář pro ženy

Český rozhlas – školení reportérů

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – hudební dílna a koncert

 

Červen

Návraty 2017, z. s. – workshop na nezisková témata

Český rozhlas – školení reportérů

Řád sv. Huberta – koordinační schůzka

České farmaceutické muzeum – badatelská návštěva

Figurama, z. s. – plenér a výstava FIGURAMA 2017

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – koncert Perličky, to nejlepší…., Divadlo Maštal

Návraty 2017, z. s. – Seminář „koně bez železa“

 

Červenec

Institut pro vzdělávání v arteterapii – vzdělávací seminář lektorů – výtvarný plenér

Duhový domov, z. s. – hudební workshop

Siduri, z. s. – Srovnávací degustace českých vín

Revitalizace Kuks, o. p. s. – Seminář „pomáháme školám k úspěchu“

Siduri, z. s. – Srovnávací degustace vín slovenské  tokajské oblasti

Komárková Marie – Seminář oční jógy

Töpferová Marta – hudební dílna

 

Srpen

Revitalizace Kuks, o. p. s. – Seminář v rámci projektu „Zvyšování kvality ke spokojené rodině dítěte s těžkým postižením“

Fraňková Ivana – Seminář jógy

JOB – spolek pro inovace – Kurz pedagogických pracovníků ZŠ Rokytnice v Orlických horách

Revitalizace Kuks, o. p. s. – 7. mezinárodní malířský plenér

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – inscenace v procesu Theatra Kuks

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – divadelní, landartová a hudební dílna v rámci festivalu Theatrum Kuks 2017

Duhový domov, z. s. – divadelní workshop

Výtvarné studio Dolní Újezd, soukromá ZUŠ – výtvarný plenér

Siduri, z. s. – Umění degustace vína

 

Září

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – výtvarný plenér

UPCE, Fakulta restaurování – výtvarný plenér

UTB ve Zlíně – malířský plenér

Institut umění – Divadelní ústav – výjezdní zasedání Kreativní Evropy

Národní filmový archiv – výjezdní zasedání Kreativní Evropy

JOB – spolek pro inovace – Kurz pedagogických pracovníků ZŠ Rokytnice v Orlických horách

 

Říjen

Havlová Hana – Seminář emoční inteligence – enneagram

Řád sv. Huberta – příprava a školení na 24. Svatohubertskou slavnost

Havlová Hana – Emoční trénink

Impuls Hradec Králové – fotografický workshop velkoformátové kamery

Hlavní město Praha – workshop – školení odboru památkové péče MHMP s tématem Barokní architektura – obnova národní kulturní památky

Havlová Hana – Seminář emoční inteligence – enneagram

Řád sv. Huberta – hospodářské zkoušky

Náboženská společnost českých unitářů – unitářská akademie

 

Listopad

Řád sv. Huberta – Seminář myslivecké zvyky a tradice

České farmaceutické muzeum – 12. diskuzní seminář Univerzitního výzkumného centra

České farmaceutické muzeum – Seminář možnosti a limity destigmatizačních aktivit u Farmaceutů

 

 

2016

Únor

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – divadelní zkouška

 

Březen

Řád sv. Huberta – Tradice a současnost v myslivosti, 21. ročník

Siduri, z. s. – Archivace českých vín – porovnávací degustace

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – Krajské kolo národní soutěže ZUŠ – komorní hra s převahou dechových nástrojů

 

Duben

NPÚ – 7. výjezdní zasedání archeologů NPÚ

NPÚ – výjezdní zasedání garantů NKP – zahrady

Pražská informační služba – školení zaměstnanců Prague City Tourism

Siduri, z. s. – Přednáška o vlivu ročníku na kvalitu vína

České farmaceutické muzeum – Sympózium z dějin farmacie

ŽEN-SEN, z. s. – malířský workshop

 

Květen

Siduri, z. s. – Vliv teroa na kvalitu vína oblasti Francie

NPÚ a MKČR – Porada na téma obnova památek

NPÚ – metodický den urbanistů NPÚ

NPÚ – školení pracovníků public relations NPÚ

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – koncert komorních souborů žáků ZUŠ Jaroměř, Hořice a Hostinné

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – Jarní grafika na Kuksu

 

Červen

NPÚ – Seminář preventivní péče o historické knihovní fondy

Siduri, z. s. – Víno ve fotografii

Řád sv. Huberta – S Hubertem do školy a možná i dál …

ŽEN-SEN, z. s. – hudební workshop

ŽEN-SEN, z. s. – výtvarný workshop

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – hudební dílna a koncert

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – hudební dílna a koncert

Figurama, z. s. – plenér a výstava FIGURAMA 2016

Oblastní charita Červený Kostelec – Seminář pro blízké nemocných roztroušenou sklerózou

České farmaceutické muzeum – konference Syntéza a analýza léčiv

Siduri, z. s. – Seminář česká a moravská vinařství

České farmaceutické muzeum – konference  Syntéza a analýza léčiv

Oblastní charita Červený Kostelec – Seminář pro blízké nemocných roztroušenou sklerózou

 

Červenec

Institut pro vzdělávání v arteterapii – vzdělávací seminář lektorů

Siduri, z. s. – Seminář slovenská, tokajská oblast v historii vína

Hlasohled – Tvůrčí dílna – Inspirace místem ke kompozici – Hledej hlasem

NPÚ Letní škola památkové edukace

 

Srpen

České farmaceutické muzeum – badatelská návštěva ČFM

Revitalizace Kuks, o. p. s. – mezinárodní malířský plenér

ŽEN-SEN, z. s. – workshop včetně akce Dušekraj

Siduri, z. s. – Seminář vína severní oblasti Rakouska

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – Léto kultury pro děti ze zemí Višegrádské čtyřky

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – Festival Theatrum Kuks dramatická dílna

ZŠ T. G. Masaryka, Náchod – Seminář společné vzdělávání pedagogického týmu

 

Září

Siduri, z. s. – Enogastronomický seminář jídlo a víno Francie

Oblastní charita Červený Kostelec – Seminář pro blízké nemocných roztroušenou sklerózou

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – výtvarný plenér

UPCE, Fakulta restaurování – výtvarný plenér

Řád sv. Huberta – S Hubertem do školy a možná i dál...

Oblastní charita Červený Kostelec – Seminář pro blízké nemocných roztroušenou sklerózou

 

Říjen

Řád sv. Huberta – Svatohubertská slavnost

Královehradecký kraj – 32. zasedání Zastupitelstva Královehradeckého kraje

ZČU, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara – výtvarný plenér

NPÚ – setkání pracovníků NPÚ a PÚ Slovenské republiky

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – Seminář hlasové výchovy

Řád sv. Huberta – Seminář myslivost kulturní dědictví národa

České farmaceutické muzeum – zasedání výboru České farmaceutické společnosti

Siduri, z. s. – Porovnávací degustace francouzských a moravských vín

Výtvarné studio Litomyšl – výtvarný plenér

Siduri, z. s. – Seminář manažerské školení

 

Prosinec

Siduri, z. s. – Seminář Crémanty a Sherry – vína světového významu

 

2015

Červen

NPÚ – Rekonstrukce jako legitimní součást restaurování

Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s. r. o. – Meeting Grundtvik – výukové lekce, výstava

České farmaceutické muzeum – Otevírání muzea 2015

Figurama, z. s. – plenér a výstava FIGURAMA 2015

NPÚ – Studium památkové péče

Řád sv. Huberta – S Hubertem do školy a možná i dál

Siduri, z. s. – Víno ve fotografii

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – představení žáku literárně dramatického oboru O Šmolíčkovi

 

Červenec

Siduri, z. s.  – Výroba a pěstování vinné révy na tokaji

 

Srpen

Evaluační seminář Erasmus + – mobilita pracovníků

Diskuzní a vzdělávací setkání akupunkturistů České republiky

Siduri, z. s..  – Enogastronomický seminář

 

Září

UPCE, Fakulta restaurování –  seminární práce studentů v Betlémě

UPCE, Fakulta restaurování – výtvarný plenér

NPÚ – Celorepublikové setkání garantů NKP

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – Kurz kresby a malby v krajině

 

Říjen

Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit – fotografický workshop velkoformátové kamery

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř – soustředění slovinského souboru Smoličky

Siduri, z. s. – Přednáška o českém vinařství s praktickými ukázkami

 

Listopad

NPÚ – odborná konference Hrady a zámky NPÚ na přelomu století – reflexe a perspektivy

 

Prosinec

Siduri, z. s. – Přednáška o výrobě fortifikovaných vín ze světa i Čech