Prohlídky hospitálu Kuks o Svatohubertských slavnostech 6. října 2018

V sobotu 6. října 2018 se na Kuksu koná 25. ročník Svatohubertských slavností. V tento den nebudou probíhat standardní komentované prohlídky hospitálu. Areál bude přístupný pouze po zaplacení vstupného na tuto událost.

Návštěvníci Svatohubertských slavností si mohou vnitřní prostory hospitálu procházet individuálně, a to v čase od 10.00 do 17.00. K vidění bude například lapidárium s originály soch Ctností a Neřestí, kostel Nejsvětější Trojice, chodba s nástěnnými malbami Tance smrti či lékárna U Granátového jablka.

Navíc je možné přikoupit si komentovanou prohlídku Šporkovské hrobky. Expozice Historie výroby léků zůstává pro tento den uzavřena.

Související akce