Organizace prohlídek během Vinobraní na Kuksu dne 8. září 2018

V ceně vstupného na kukské vinobraní je zahrnuta i prohlídka hospitálu. Pokud ji chcete absolvovat, navštivte pokladnu hospitálu a rezervujte si svá místa na prohlídku v předem určený čas.

V ceně vstupeného na kukské vinobraní je zahrnut i vstup na základní okruh Hospitál a Historie lékáren. Vstupenky na konkrétní prohlídku si vyzvědněte v pokladně hospitálu (vlevo od kostela).

Časy prohlídek Hospitálu: od 9:30 do 17:00 v půlhodinových intervalech

Časy prohlídek Historie lékáren: od 9:45 do 16:45 v půlhodinových intervalech

Doporučujeme vyzvednout si vstupenku na prohlídku co nejdřív, protože vinobraní je tradičně hojně navštěvovaná akce a prostory hospitálu mají omezenou kapacitu. Děkujeme za pochopení.

PS: pokud chcete, můžete si přikoupit prohlídku Šporkovské hrobky

PPS: lapidárium s originály soch Ctností a Neřestí je volně přístupné nezávisle na organizovaných prohlídkách (vchod z nádvoří)

Související akce

Společenské akce

Vinobraní na Kuksu

  • hospitál Kuks ()
  • 14. 9. 2019