Vyjádření ÚPS na Sychrově ke kauze Kuks

Vyjádření Územní památkové správy na Sychrově k dotazům návštěvníků ohledně stavební obnovy Kuksu a medializovanému vyšetřování údajného zmanipulování státní zakázky

Na základě častých dotazů návštěvníků Kuksu, ale i reakcí obyvatel z okolí hospitálu, sdělujeme tímto veřejnosti stanovisko Územní památkové správy na Sychrově, pod jejíž správu hospitál spadá, k probíhajícímu vyšetřování ohledně veřejné zakázky k obnově hospitálu Kuks.

 

Rozsáhlá obnova Národní kulturní památky hospitálu Kuks stála  423 milionů korun, přičemž podpora z prostředků Evropské unie činila 85 % nákladů krytých z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2014 v prioritní ose „Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu České republiky“. Hlavní stavební práce probíhaly v letech 2013 – 2015 a předcházela jim náročná příprava.

 

Své brány otevřel Kuks návštěvníkům v roce 2015, od té doby si jej každoročně prohlédlo přes sto tisíc návštěvníků. Zdařilá obnova areálu byla velmi ceněna – Stavba roku 2016, a to i na mezinárodním poli - Cenu EU pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra pro rok 2017 v kategorii památkové péče.

 

V současné době se v médiích objevily informace, že Police České republiky viní 4 osoby ze zmanipulování státní zakázky na výše uvedenou obnovu. Národní památkový ústav poskytl Policii ČR veškerou součinnost při probíhajícím vyšetřování. Obviněné osoby, zmiňované v tiskové zprávě PČR, nejsou zaměstnanci Národního památkového ústavu. V současné době máme informace o probíhajícím vyšetřování pouze z médií a tudíž je nelze nijak více komentovat. Stálí i externí pracovníci Kuksu, včetně pana kastelána, jsou hrdí na objekt, v němž pracují.

 

Veškeré ataky návštěvníků na jejich pověst či pošpiňování jejich morálního kreditu považujeme za nedůstojné a hlavně za naprosto nepodložené. Správa hospitálu se snaží o to, aby se Kuks stal důstojným místem pro vzdělávání, relaxaci a odpočinek. Vážení návštěvníci, prosíme, respektujte práci zaměstnanců Kuksu.