Hrady a zámky nezavírají – chystají se adventní prohlídky, finišují stavební obnovy

Letošní sezona, nesoucí se ve znamení rodu Harrachů, ještě nekončí – během celého roku jsou přístupné zámky Sychrov a Zákupy na Liberecku, Slatiňany na Pardubicku a o listopadových víkendech hospitál Kuks na Královéhradecku. Další objekty otevřou své brány v době adventní a vánoční. 11. listopadu budou mít váleční veteráni vstup na výše uvedených objektech zdarma.

LIBERECKO:

Správa hradu Bezděz si připravila vzdělávací program pro školy a nadále rozšiřovala nabídku pro rodiny s dětmi. Hrad navštívilo přes 55 tisíc návštěvníků, tedy o necelých 500 více, než loni. Po 40 letech zde skončil provoz nákladní lanovky a v současné době finišuje výstavba nové. S rekonstrukcí lanovky byly položeny sítě pro možnost budoucího napojení hradu na vodovodní řad a svodu odpadní vody z objektu, proběhlo restaurování výmaleb Rytířského sálu pod ochozem věže.

Hrad a zámek Frýdlant navštívilo přes 66 tisíc návštěvníků, o deset tisíc více, než-li loni. Návštěvníci oceňovali nabídku několika prohlídkových okruhů (okruh zámkem byl kompletně zreinstalovaný) i možnost posezení v nádvoří, vyprodány byly také noční prohlídky. Finišuje zde restaurování sgrafit na Renesančním zámku. V zimních měsících dojde k částečné proměně hradního muzea tak, aby bylo pro veřejnost připraveno na sezonu 2024.

Hrad Grabštejn uvítal přes 15 tisíc platících návštěvníků; s velmi pozitivními ohlasy se setkala reinstalace tří místností bytu vrchního nadlesního, která proběhla v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje. Hrad se s vánočním programem návštěvníkům otevře o víkendu 9.-10. prosince. S vyšší návštěvností v porovnání s loňským rokem ukončil sezonu i zámek Hrubý Rohozec a také zámek Lemberk – zde došlo k obnově vstupních objektů a ledárny; 3. prosince proběhne v zámecké kapli varhanní adventní koncert.

Víkend bude na celoročně a denně zpřístupněném sychrovském zámku ve znamení pohádkových prohlídek, na konci listopadu zde proběhnou tradiční Adventní trhy a zámek bude vánočně nazdoben. Zámek byl část sezony pod lešením – došlo ke kompletní výměně střešní krytiny na celém východním křídle zámku, spolu s Bretaňskou a Rakouskou věží. Zásahem prošel i krov, byly opraveny komíny, vikýře, zachytávače sněhu a hromosvody. Na jižním křídle byla opravena střecha nad schodišťovou halou a byly opraveny kamenné prvky na Rakouské věži. Nadále probíhá oprava litinového oplocení zámecké zahrady.

Úspěšnou sezonu měl také hrad Trosky, který navštívilo 96 tisíc návštěvníků. Z kulturních akcí se největšímu zájmu již tradičně těšili lanochodci. Proběhly dvě etapy oprav hradebního zdiva – čištění, spárování – a tyto opravy budou realizovány i v dalších letech. Byla zahájena realizace odvodnění věže Baba a stavby nového vyhlídkového ochozu.

Rok 2023 se na zámku Zákupy nesl ve znamení výročí 160 let od narození rakouského arcivévody a pozdějšího následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, což mimo jiné připomínala panelová výstava v nádvoří a také kostýmované prohlídky. Vyvrcholením této připomínky budou v závěru roku kostýmované prohlídky, kdy návštěvníky bude vánočně vyzdobeným zimním prohlídkovým okruhem provázet František Ferdinand d´Este. Tyto prohlídky budou symbolicky zahájeny v pondělí 18. prosince 2023, tedy přesně v den jeho narozenin, a potrvají do pondělí 1. ledna 2024. Vstup na ně bude možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou. Na Zákupech probíhá obnova jižního a východního křídla hospodářského dvora financovaná z programu IROP, z důvodu závažných statických poruch celého objektu dojde k prodloužení realizace obnovy do 30. června příštího roku, kdy bude akce finálně dokončena.

PARDUBICKO:

Hrad Kunětická hora oslavil 30. výročí od svého zpřístupnění veřejnosti velkolepě – v květnu zde byla ukončena rekonstrukce západního křídla hradního areálu a následně i hradního paláce s premiérovým zpřístupněním severního křídla vloženou tesařskou konstrukcí (projekt IROP). Kunětickou horu si prohlédlo přes 42 tisíc návštěvníků, což je hradní rekord. Vrátily se sem kulturní akce i svatební obřady, nově je pod hradem umístěn Poesiomat, který v době uzavření hradu seznamuje návštěvníky (nejenom) s jeho historií.

Sezona na hradě Litice byla zahájena až 23. května, kdy proběhla stabilizace skalního masivu mezi druhou a třetí branou. Ke stabilizaci se přistoupilo z důvodu odpadávání menších nesoudržných kusů skály s hmotností do 30 kg. S velkými ohlasy se setkaly noční prohlídky hradu a také prohlídky zaměřené na školy či rodiny s dětmi, návštěvníci ocenili také doplnění expozice a podrobnější popisy o hradní architektuře a životu na hradě.

Stavební sezonu zažívá zámek Litomyšl – finišuje zde projekt IROP, který zahrnuje opravu krovů, střešního pláště, obnovu vybraných vnitřních prostor a vznik nové expozice. Souběžně s tímto projektem, který bude ukončen letos, je zde realizován projekt financovaný z programu SMVS – Péče o národní kulturní dědictví I., který je zaměřen mimo jiné na obnovu sgrafitové výzdoby, tvorbu expozice se zaměřením na divadlo aj. I přes probíhající rozsáhlé stavební práce se podařilo udržet, byť v omezeném režimu, návštěvnický provoz a tuto památku UNESCO si letos prohlédlo přes 25 tisíc návštěvníků. S ohledem na finišující projekt IROP nepřijímá již správa zámku do konce roku objednávky zájezdů a objekt již zůstane do nové sezony pro veřejnost uzavřen.

Na celoročně zpřístupněném zámku Slatiňany je pro návštěvníky připravena Zimní trasa, ve spolupráci s dalšími institucemi se zde chystá i příjezd a průvod svatého Martina. V prosinci a první týden v lednu bude zámek vánočně vyzdoben. NPÚ se povedlo získat soubor původního zámeckého nábytku; byla dokončena oprava zdi nad náhonem a oprava vřetenového schodiště v severním křídle. Došlo k finalizaci náprav následků řádění supercely v roce 2022 - výsadba 20 stromů, zhruba 100 keřů a stovek trvalek v zámecké zahradě; zde byly také instalovány nové informační panely.

KRÁLOVÉHRADECKO:

Zámek Hrádek u Nechanic je pilířem letošního harrachovského roku – zatím jej navštívilo přes 33 tisíc návštěvníků a toto číslo zdaleka není konečné, neboť od 2. prosince zde začínají vyhlášené adventní prohlídky a také koncerty. „Kromě množství kulturních akcí, přednášek a speciálních prohlídek věnovaných odkazu Harrachů byla jedním z hlavních výstupů projektu obnova a reinstalace prohlídkového okruhu Hostinské pokoje, která se povedla opravdu na jedničku a kterou si se zájmem prohlédli i potomci Harrachů, kteří zámek navštívili“, komentuje hlavní událost sezony na Hrádku u Nechanic Miloš Kadlec, ředitel ÚPS na Sychrově. K projektu Harrachové – vznešenost zavazuje bude vydána samostatná tisková zpráva v závěru roku. Na Hrádku byla také opravena fasáda a proběhly nové nátěry včetně remodelace původní římsy na centrálním portiku hlavní budovy zámku.

Správa hospitálu Kuks se na návštěvníky těší o listopadových víkendech i ve státní svátek 17. listopadu, předem objednaným zájezdům se hospitál zpřístupní i ve všední dny. Dva poslední listopadové víkendy zde budou patřit Vánočním trhům. Do kaple přibyla dřevořezba Braunova Betléma a sádrová polychromie Braunova Betléma – tato díla jsou i pro rok 2024 zapůjčena od řezbáře Leoše Pryšingera. Došlo k údržbě reliéfu "Příchodu tří králů a Klanění pastýřů" v Braunově Betlému. Velkému zájmu návštěvníků se těšila bylinková zahrada, platících návštěvníků bylo v hospitálu (zatím) 66 tisíc. Pro jejich komfort byl pořízen kávomat, doslova hitem se zde staly prodejní kelímky se sochami Ctností a Neřestí.

Na zámku v Náchodě byla ukončena sezona s počtem 40 tisíc návštěvníků, první rok „provozu“ má za sebou také obnovený zámecký kopec, na jehož údržbě se podílí správa zámku a Město Náchod. Byly zde realizovány prohlídky se zaměřením na historii a obnovu kopce, během Hradozámecké noci měly premiéru volné prohlídky interiérů pouze za asistence kustodů, došlo k reinstalaci výzdoby kolem hlavního schodiště, kam byly umístěny chladné a palné zbraně. Byla dokončena rekonstrukce střechy na Piccolominském traktu, finišuje rekonstrukce mostku a branky do zámeckého parku. Areál má nové informační tabule a směrovky.

Velký úspěch sklidily na opočenském zámku pohádkové prohlídky a prohlídky odbornějšího charakteru, které byly vždy vyprodány dlouho dopředu.  Vzhledem k tomu, že se na zámku připravuje adventní a vánoční výzdoba, je zámek uzavřen a otevře se v pátek 1. prosince s nabídkou podvečerní adventní prohlídky. Tyto prohlídky budou nabízeny tři pátky po sobě, o víkendech potom prohlídky denní. Další novinkou je Vánoční jarmark, který se uskuteční o víkendu 9.-10. prosince. V prosinci bude zahájena sanace havarijního stavu střešní a stropní konstrukce na Letohrádku, finišuje oprava kamenné ohradní zdi.

I Ratibořice a Babiččino údolí se těšily zvýšenému zájmu návštěvníků (bezmála 42 tisíc návštěvníků v zámku a technických objektech). Vyhledávané byly červencové prohlídky pro rodiny s dětmi vedené „komtesou Hortensií“, pro velký úspěch byla zopakována oblíbená kulturní akce „Za Babičkou“ i v měsíci září. Speciální prodloužené prohlídky připomínaly 210. výročí diplomatických jednání v Ratibořicích v roce 1813, která vedla k uzavření spojenectví protinapoleonské koalice. Zámek je nyní uzavřen, ale 5. až 9. prosince proběhnou adventní akce v Babiččině údolí, na 9. prosinec je naplánován Vánoční koncert na zámku.

Všechny aktivity plánované do konce sezony naleznete na https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/prehled-kulturnich-akci, na webových stránkách je v sekci pro media také zveřejněna návštěvnost objektů za jednotlivé měsíce v porovnání s roky předchozími.

Projekt Po stopách šlechtických rodů letos připomíná odkaz Harrachů. Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky a dalšími vědeckými a paměťovými institucemi. Více o projektu na https://npu.cz/cs/o-nas/projekty/po-stopach-slechtickych-rodu/90194-harrachove-vznesenost-zavazuje

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 003, 603 105 335
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Zámecký park 1/, Slatiňany