Hospitál Kuks se 10. června zapojí do Noci kostelů

Navštivte klášterní kostel při Nejsvětější trojici v Kuksu v pátek 10. června. V sobotu jedenáctého přijeďte na koncert Mirka Kemela.

Noc kostelů 2016

Noc kostelů v letošním roce připadá na pátek 10. června. Kostel Nejsvětější Trojice v hospitálu Kuks bude přístupný v rámci zvláštní komentované prohlídky kombinované s koncertem chrámového sboru. Netradiční prohlídka kostela vedená Mgr. Milanem Horákem začíná v 18:00, návštěvníci se mohou shromažďovat v prostoru před pokladnou.

Historický exkurz započne v bývalé vrátnici hospitálu, která je dnes věnována řádu milosrdných bratří, ti v hospitálu pečovali o vysloužilé vojáky a starce. Odtud se přes sakristii projde do monumentálního prostoru klášterního kostela Nejsvětější Trojice, kterýžto byl stavěn v letech 1707 až 1717 podle návrhu italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho. Zde návštěvníci kromě fundovaného výkladu uslyší i libé tóny historických varhan. Na trase bude také kaple sv. Kříže a chodba s cyklem nástěnných maleb Tance smrti. Celá prohlídka bude zakončena v rodinné hrobce Šporků a Swéerts-Šporků, kde zazpívá Královédvorský chrámový sbor pod vedením Víta Havlíčka.

Celý program je přístupný zdarma a potrvá přibližně dvě hodiny.

 

 Koncert Mirek Kemel a kapela + speciální host Vladimír Javorský

Víkendový podvečer, konkrétně sobotu 11. června od 18:00, ozvláštní netradiční koncert na nádvoří hospitálu. Mirek Kemel zpívá autorské písně a doprovází se na akordeon, kytaru a ukulele. Na Kuksu vystoupí za doprovodu kapely, kterou kromě něj tvoří ještě Vlastimil Konopiský (kytara, viola), Tomáš Görtler (akordeon) a Josef Prexl (perkuse, bicí). Příležitostným hostem, který zavítá i k nám do východních Čech, je herec Vladimír Javorský (ukulele, kytara, flétna, saxofon).

Za příznivého počasí se koncert uskuteční na nádvoří hospitálu, v případě deště v lapidáriu, které je z nádvoří přístupné. Vstupné na koncert činí 120 Kč, vstupenky budou k dispozici před zahájením koncertu na místě.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

Bc. Libor Švec

  • správce objektu - kastelán
  • 724 663 535
  • 81/, Kuks 81
  • Kontaktujte ve věcech správy objektu, tiskového servisu, zájmu o konání kulturní či vzdělávací akce, svatebního obřadu atp.