Hudební léto Kuks 2016 - oficiální tisková zpráva

Od 25. června do 20. srpna 2016 se bude konat 7. ročník mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks. Na pěti sobotních koncertech konaných v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu od 18:00 hodin se představí řada špičkových interpretů – německý trumpetista Otto Sauter (člen souboru Ten of the Best - jeden z deseti nejlepších trumpetistů na světě), německý basbarytonista a laureát bachovské soutěže v Lipsku Markus Flaig, klarinetistka Ludmila Peterková, barytonista Ivan Kusnjer, ale i soubory Bennewitz Quartet, Musica Florea či Martinů Voices. Vedle novodobé premiéry skladby Haydnova žáka Blažeje Smrčka z kukského archivu zazní i světová premiéra skladby pedagoga University of York v Anglii Thomase Simaku. Záštitu nad festivalem převzali ministr kultury Daniel Herman, kardinál Dominik Duka a šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek.

Festival zahájí 25. června komorní sbor Martinů Voices se sbormistrem Lukášem Vasilkem. Na programu budou díla 16. a 17. století od G. Allegriho (Miserere), G. P. da Palestriny (madrigaly) a českého renesančního skladatele Jiřího Rychnovského (Decantabat populus), od jehož úmrtí letos uplyne 400 let, ale i kompozice 20. století autorů jako F. Poulenc (Un soir de neige), A. Pärt (Solfeggio) a samozřejmě B. Martinů (Čtyři písně o Marii), kterého má sbor ve svém názvu. 

Na druhém koncertu 9. července vystoupí barytonista Ivan Kusnjer, několikanásobný držitel ceny Thálie a pedagog pražské AMU, který spolu s varhaníkem Alešem Bártou provede díla českých autorů. Po úvodní Toccatě a fuze C dur Josefa Segera zazní vokální tvorba E. Nápravníka (píseň Náš kraj a árie z opery Dubrovskij), který proslul jako dirigent a skladatel petrohradského Mariinského divadla. U obou těchto skladatelů si v letošním roce připomínáme výročí – u Segera 300 let od narození, u Nápravníka 100 let od úmrtí. Zazní i díla Nápravníkova vrstevníka A. Dvořáka (Tři duchovní zpěvy, Zpěv z Lešetínského kováře) a J. Suka (varhanní verze Meditace na staročeský chorál).

Ojedinělý dramaturgický počin je zařazen na třetí koncert 23. července. Klarinetiska Ludmila Peterková přednese ve světové premiéře skladbu Herkommann Aria pro klarinet sólo od Thomase Simaku, který pedagogicky působí na University of York v Anglii a přislíbil účast na koncertu v Kuksu. Kromě této premiéry psané na objednávku festivalu zazní na úvod Italská serenáda H. Wolfa v podání souboru Bennewitz Quartet a v závěru Klarinetový kvintet W. A. Mozarta.

Sólistou čtvrtého koncertu 6. srpna bude německý basbarytonista a laureát bachovské soutěže v Lipsku Markus Flaig, který vystoupí spolu se souborem Musica Florea a jeho uměleckým vedoucím Markem Štrynclem. V programu sestaveném převážně z děl 18. století bude možno slyšet i novodobou premiéru skladby Regina coeli Haydnova žáka Blažeje Smrčka z kukského archivu. Provedena budou také díla anonymního autora z kroměřížského archivu 17. století, J. D. Zelenky, C. Rosiera, A. Vivaldiho, J. S. Bacha, F. Kauera a J. Haydna.

Festival zakončí 20. srpna fenomenální německý trumpetista Otto Sauter, který je členem souboru Ten of the Best, jenž sdružuje deset nejlepších trumpetistů na světě. Společně s žesťovým souborem Czech Brass zahrají kompozice M. A. Charpentiera, P. J. Vejvanovského, G. Farnabyho, ale i transkripce děl G. F. Händel, J. S. Bacha a W. A. Mozarta.

 

Festival pořádá Královédvorský chrámový sbor z.s., více informací naleznete na www.hudebniletokuks.cz.

 

Přehled koncertů festivalu:

 

sobota 25. 6. 18:00 - zahajovací koncert festivalu

Martinů Voices

Lukáš Vasilek – sbormistr

 

G. Allegri, G. P. da Palestrina, J. Rychnovský, F. Poulenc, A. Pärt, B. Martinů

 

sobota 9. 7. 18:00

Ivan Kusnjer – baryton

Aleš Bárta – varhany

 

J. Seger, E. Nápravník, A. Dvořák, J. Suk

 

sobota 23. 7. 18:00

Ludmila Peterková – klarinet

Bennewitz Quartet

 

H. Wolf, W. A. Mozart

světová premiéra skladby Thomase Simaku (University of York)

 

sobota 6. 8. 18:00

Markus Flaig – basbaryton

Musica Florea

Marek Štryncl – dirigent

 

anonym (kroměřížský archiv 17. st.), J. D. Zelenka, C. Rosier, A. Vivaldi, J. S. Bach, F. Kauer, J. Haydn

novodobá premiéra skladby B. Smrčka z kukského archivu

 

sobota 20. 8. 18:00 - závěrečný koncert festivalu

Otto Sauter – trubka

Czech Brass

 

M. A. Charpentier, P. J. Vejvanovský, J. J. Mouret, G. Farnaby, G. F. Händel, J. S. Bach, W. A. Mozart

 

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

Bc. Libor Švec

  • správce objektu - kastelán
  • 724 663 535
  • 81/, Kuks 81
  • Kontaktujte ve věcech správy objektu, tiskového servisu, zájmu o konání kulturní či vzdělávací akce, svatebního obřadu atp.