Revitalizace hospitálu Kuks získala ocenění Stavba roku 2016

Hospitál Kuks, který znovuotevřel své brány po rozsáhlé rekonstrukci na jaře loňského roku, si ze slavnostního vyhlášení v pražské Betlémské kapli odváží ocenění Stavba roku 2016 a Zvláštní cenu Ministerstva kultury. Obnovený barokní skvost zažívá nebývalý zájem veřejnosti a udělená ocenění jen umocňují správnost záměru NPÚ na revitalizaci celého areálu.

„Obnova hospitálu Kuks je skutečně zdařilým příkladem revitalizace kulturní památky. Symbolem a názvem celého projektu se stalo granátové jablko, znak historických správců hospitálu, které je zároveň symbolem zmrtvýchvstání a znovuzrození. Náročná a povedená rekonstrukce se zjevně vyplatila a dnešní ocenění je toho důkazem,“ říká generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

 

Rozsáhlá obnova Národní kulturní památky hospitálu Kuks stála přes 450 milionů korun, přičemž podpora z prostředků Evropské unie činila 85 % nákladů krytých z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2014 v prioritní ose „Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu České republiky“. Hlavní stavební práce probíhaly v letech 2013 – 2015 a předcházela jim náročná příprava.

„ Kuks se podařilo vrátit do života, podstatné však je, že se život vrací na Kuks. Vrací se sem návštěvníci, konají se zde akce, rozvíjí se okolí. V tom vidím smysl obnovy našeho kulturního dědictví,“ doplňuje generální ředitelka NPÚ.

Před rekonstrukcí byl přitom stav památky značně neuspokojivý a plně se využívalo pouze 35 % z celého rozsáhlého objektu.

„V letech těsně před revitalizací navštívilo hospitál Kuks kolem 40 tisíc návštěvníků ročně, po otevření návštěvnost stoupla na 140 tisíc návštěvníků. Letošní návštěvnost se koncem září pohybovala nad 100 tisíci návštěvníky. Tato skutečnost se samozřejmě odráží i na výnosech z prodeje vstupného a dalších služeb,“ říká kastelán hospitálu Kuks Libor Švec. Loni tak Kuks přinesl do kasy Národního památkového ústavu více než osm milionů korun.

Hlavním prostorem výsledných aktivit projektu „Kuks – Granátové jablko“ se stalo výukové centrum s divadelním sálem. Návštěvnický provoz představuje prohlídkový okruh, prezentující historii rodu Šporků a fungování hospitálu od jeho výstavby až do současnosti s popisem nejdůležitějších artefaktů barokního umění: restaurovaným cyklem nástěnných maleb Tance smrti, kostelem Nejsvětější Trojice, lapidáriem s alegoriemi Ctností a Neřestí z dílny Matyáše B. Brauna a lékárnou U Granátového jablka. Tento je doplněn ještě návštěvou rodinné hrobky Šporků v kryptě kostela a prohlídkou dvou expozic Českého farmaceutického muzea. Do zahrady za hospitálem se také vrátilo celkem 144 bylinkových záhonů.

Areál hospitálu Kuks byl vystavěn na počátku 18. století hrabětem Františkem Antonínem Šporkem za účelem péče o vysloužilé vojáky. Je učebnicovým příkladem kompozice barokní krajiny, prezentuje práci významných umělců té doby: architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho, sochaře Matyáše Bernarda Brauna či rytce Michaela Jindřicha Rentze.

Poslední letošní možností k návštěvě barokního areálu hospitálu Kuks bude druhý a třetí listopadový víkend. Pro větší skupiny je však možné po předešlé domluvě zajistit prohlídky areálu i během zimního období. Ostatním návštěvníkům se brány hospitálu otevřou opět na jaře.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

Bc. Libor Švec

  • správce objektu - kastelán
  • 724 663 535
  • 81/, Kuks 81
  • Kontaktujte ve věcech správy objektu, tiskového servisu, zájmu o konání kulturní či vzdělávací akce, svatebního obřadu atp.