Educational centre

More information

Quick contact

Are you lost? Don't worry, give us a call and we will help you.

Bc. Libor Švec

  • správce objektu - kastelán
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 535
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Regional Historic Sites Management in Sychrov
81/, Kuks 81 54443

Bc. Vojtěch Krátký

  • zástupce kastelána, pracovník vztahů k veřejnosti
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 737 188 557
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Regional Historic Sites Management in Sychrov
81/, Kuks 81 54443