Seminář o historických knihovních fondech

Pro odborníky

 • hospitál Kuks ()
 • 18. 5. 2017–19. 5. 2017
 • 9.30–14.00
 • 550 Kč (400 Kč bez ubytování; 220 Kč jednodenní účast)

Ve dnech 18. a 19. května proběhne v Hospitalu Kuks již druhý seminář s praktickou dílnou, který je určen všem, kteří se každodenně starají o historické knihovní fondy – od uklízeček až po správce depozitářů.

Během čtyřletého projektu NAKI Tisky 16. století v zámeckých knihovnách ČR byl vytvořen soupis 8 248 titulů, na němž pracovalo 19 odborníků. Současně s tvorbou metodik pro katalogizaci jednotlivých typů dokumentů vznikla i metodika běžné preventivní péče o historické knihovní fondy, na níž se podíleli odborníci z restaurátorských dílen Národní knihovny a Národního muzea.

Zámecké knihovny ve správě Národního památkového ústavu a Národního muzea představují unikátní fenomén čítající více než 1,7 milionu svazků rukopisů, knih, periodik a dalších sbírek neknižní povahy. Sbírky obsahují díla od raného středověku až do roku 1948 a jsou dokladem nejen stavu poznání v jednotlivých vědních oborech, ale i odrazem kulturnosti, společenského postavení, individuálních zájmů a podnikatelských aktivit šlechtických rodů a jejich jednotlivých členů.

Bohatství uchovávané v nejen v zámeckých knihovnách spravovaných Národním památkovým ústavem a Národním muzeem zůstávalo dosud skryto domácí i světové badatelské veřejnosti. Zčásti je skryto v depozitářích a povědomí o těchto historických knihovních fondech je výsadou úzkého okruhu odborníků.

Předběžný program:

čtvrtek 18. května

 • Petr Mašek (Národní muzeum): Provenienční znaky knih
 • Radomír Slovik (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice): Historická knižní vazba
 • Pavel Hájek (NPÚ): Zpracování historických knihovních fondů ve správě NPÚ
 • Jindřich Kolda (Univerzita Hradec Králové): Knihovny milosrdných bratří
 • Pavla Holíková (NPÚ): Knihovníci ve službách šlechty
 • koncert v kostele Nejsvětější Trojice

pátek 19. května

 • pracovní dílna
 • oběd
 • prohlídka hospitalu

Konferenční poplatek

 • 550 Kč (přednášky, praktická dílna, ubytování)
 • 400 Kč (přednášky, praktická dílna)
 • 220 Kč (přednášky)

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení, doprovodný program. Celodenní stravování si každý účastník zajišťuje sám (hospoda Na Sýpce v areálu hospitalu Kuks, v obci restaurace Baroque). Ubytovaní (na Kuksu nebo v Josefově) mají k dispozici kuchyňku s lednicí. Ubytovací kapacita je omezena.

Přihlášky přijímáme do 12. května, případně do naplnění kapacity.

Více informací na e-mailu mackova.eva@npu.cz a tel. +420 491 509 536, +420 725 766 153.