Setkání knihovníků na Kuksu

Pro odborníky

  • hospitál Kuks ()
  • 3. 10. 2018–4. 10. 2018
  • 9.30–13.00
  • 550 Kč (400 Kč bez ubytování)

Třetí setkání knihovníků, kteří se starají o historické knihovny uložené zejména v zámcích a klášterech, nese podtitul: Jak se dělá kniha.
Teoretickou částí přislíbil provést doc. PhDr. Petr Voit, přední znalec české knižní kultury, dějin knihtisku, knižní vazby a ilustrace.
Pod vedením restaurátorek z dílen Národní knihovny si zkusíme barvení papíru a šití knižního bloku a vyrobíme si tak malý notýsek.


Program

knihtisk
historické podoby tisku, princip Gutenbergových inovací (písmařství, písmolijectví, sazba, vyřazování, otisk), vývoj knihtiskařské techniky do průmyslové revoluce

ilustrace a knižní dekor
tisk z výšky, hloubky a plochy, historické grafické techniky, funkce a motivy ilustrací, vizualizační poslání a typy dekoru

papír
historie a technologie výroby papíru, druhy papíru (psací a tiskový), výroba a užití barevných dekoračních papírů 

knižní vazba
technologické návaznosti mezi tiskárnou a knihvazačskou dílnou, knižní blok a korpus, pokryvové materiály a sekundární prvky knižní vazby, technologie výzdoby (slepotisk), stylové projevy

pořádání klášterní knihovny v Broumově a výzkumný projekt UHK

dokument o práci na knihařských strojích z 1. poloviny 20. století

praktické dílny:
šití knižního bloku
barvení papíru

Mediálním partnerem workshopu je portál ProPamátky.


Konferenční poplatek

  • 550 Kč (včetně ubytování)
  • 400 Kč (bez ubytování)

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení. Celodenní stravování si každý účastník zajišťuje sám (hospoda Na Sýpce v areálu hospitálu Kuks, v obci restaurace Baroque). Ubytovaní (na Kuksu nebo v Josefově) mají k dispozici kuchyňku s lednicí. Ubytovací kapacita je omezena.

Přihlášky přijímáme do 30. září, případně do naplnění kapacity. Ubytování v hospitálu Kuks je již obsazeno!

Více informací na e-mailu mackova.eva@npu.cz a tel. +420 725 766 153.