Hospitál před obnovou

Před generální obnovou byl stav památky značně neuspokojivý. Plně se využívalo pouze 35 % z celého rozsáhlého objektu.

Na začátku projektu Kuks - Granátové jablko byly v nejhorším stavebním a technickém stavu prostory hospodářského jihozápadního křídla. V nesrovnatelně lepším stavu se nacházely prostory severovýchodního rokokového křídla, obývané po válce krajským archivem. Největším minusem celé budovy byl ovšem celkový stav inženýrských sítí, zejména kanalizace. Svou úpravu si vyžádalo i nádvoří, které připomínalo jakýsi polotovar mezi hospodářským dvorem a předpolím zámeckého parku.

Hodnotnou součástí areálu je i sýpka při východní straně objektu. Vzezření jejích interiérů ale výrazně uškodila úprava na stravovací a ubytovací zařízení v 70. a 80. letech 20. století. Poslední z obnovených lokalit hospitálu je zahrada při jižním okraji areálu, ohraničená kamennou zdí. Půdorysně je rozdělena na šestnáct čtverců, které v minulosti sloužily k pěstování bylin, ovšem po válce byly v souvislosti s uzavřením zdejší lékárny zatravněny.

Zpět